Tietosuojaehdot

 

KSP-Astiat on päivittänyt tietosuojaehtoja, jotka liittyvät asiakastietojen käsittelyyn ja tallentamiseen.

Noudatamme asiakastietojen käsittelyssä ja tallentamisessa turvallista ja lainmukaista henkilötietojen käsittelytapaa.

Varmistamme huolellisella tietojenkäsittelyllä velvoitteiden ja vaatimusten noudattamisen sekä asiakkaiden oikeuksien turvaamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.